Dołącz do wydarzenia na:
Informacje ogólne

Sympozjum Diabetologiczne w Toruniu jest realizowane corocznie od 1997 roku we współpracy z Zarządem Głównym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Patronat Honorowy nad w/w wydarzeniem objęli Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia, który od lat także wspiera także finansowo „Święto diabetyków w Toruniu” oraz Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska.

Sympozjum gromadzi co roku ponad 1000 osób chorych na cukrzycę z ponad 500 kół i oddziałów Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z całego kraju, około 100 lekarzy zajmujących się cukrzycą i jej powikłaniami oraz około 2000 mieszkańców naszego regionu, którzy chorują na cukrzycę, mają w rodzinie osoby chore na cukrzycę lub są zagrożeni cukrzycą. Wstęp dla osób chorych na Sympozjum i wystawę jest bezpłatny.

W ciągu dwóch dni trwania Sympozjum będzie można wysłuchać ciekawych wykładów z zakresu m.in.: profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych u chorych na cukrzycę i u otyłych, psychodietetyki w cukrzycy i otyłości, wczesnych i późnych powikłań cukrzycy - metod zapobiegania i leczenia, leczenia farmakologicznego, postępowania niefarmakologiczne – dieta, aktywność fizyczna, zmiana stylu życia.

W Foyer Auli UMK w Toruniu będzie natomiast wystawa produktów diagnostycznych, produktów spo¿ywczych, suplementów diety oraz kosmetyków. Na stoiskach wystawcy przedstawi¹ szeroką ofertę produktów dla osób chorych na cukrzycę oraz osób otyłych, począwszy od nowoczesnych pomp insulinowych prostych w obsłudze i coraz wygodniejszych glukometrów, po ciœnieniomierze, światłolecznictwo, urz¹dzenia do rehabilitacji, dietetyczne napoje i produkty spożywcze, kosmetyki do pielêgnacji skóry chorego, suplementy diety, po specjalistyczną innowacyjną odzież .

Za udział w konferencji lekarze otrzymują około
15 punktów edukacyjnych.


Zapraszamy do zapoznania się z wideorelacją:


Współpraca:stat4u