Dołącz do wydarzenia na:

PROGRAM

XXII Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne DIABETICA EXPO 2018
XVI Ogólnopolskie Forum Profilaktyki i Leczenia Otyłości

Data aktualizacji: 10.09.2018

21–22 września 2018 roku, Aula Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11

 

21 września 2018 roku (piątek)

10:00 Uroczyste Otwarcie XXII Ogólnopolskiego Sympozjum Diabetologicznego DIABETICA EXPO 2018 i XVI Ogólnopolskiego Forum Profilaktyki i Leczenia Otyłości.

WYKŁAD INAUGURACYJNY

10:35-11:00 Prof. dr hab. n. med. Andrzej Strobel – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, Toruń – -„Katastrofy i niebezpieczeństwa kosmiczne zagrażające naszej planecie.”

Sesja I: „Problemy w cukrzycy”,
Sesja wspólna, SALA „A”
Sesji przewodniczą: prof. dr hab. med. Irena Ponikowska, prof. dr hab. med. Czesław Wójcikowski, mgr Andrzej Bauman

11:00-11:25 Prof. dr hab. med. Irena Ponikowska – Kierownik Katedry Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny, Ciechocinek – „Woda - źródło życia, zdrowia i urody.”
11:25-11:45 Prof. dr hab. n. med. Danuta Rość – Katedra Patofizjologii CM UMK, Bydgoszcz - „Zaburzenia hemostazy w cukrzycy.”
11:45-12:05 Dr n. med. Michał Mularczyk – Centrum Badawcze Współczesnej Terapii –„Otyłość, nadciśnienie, zespół metaboliczny i jego powikłania - aspekty praktyczne - doświadczenia własne.”
12:05-12:25 Prof. dr hab. Roman Ossowski – Katedra Fizjoterapii Collegium Medicum UMK , Bydgoszcz – „Szczęście - dar losu czy osobisty wysiłek?”
12:25-12:35 Mgr Andrzej Bauman – Prezes Honorowy Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Bydgoszcz – „Dzieci z cukrzycą i ich problemy”
12:35-12:45 Mgr Anna Śliwińska – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Warszawa – „Aktualna rola i zamierzenia PSD w opiece nad chorymi na cukrzycę.”
12:45-12:55 Lucyna Brudnoch - Johnson & Johnson – „Aplikacja mobilna OneTouch Reveal jako wsparcie pacjenta w terapii cukrzycy.“
12:55-13:10 Dr hab. Sylwia Wrotek - Instytut Medyczny HiperMed w Toruniu oraz Zakład Immunologii UMK, Toruń – „Hipertermia jako terapia wspomagająca leczenie otyłości.”
13:10 Konkurs z nagrodami dla uczestników
13:10-13:50 Przerwa obiadowa

Sesja II: „Leczenie cukrzycy”,
Sesja wspólna, SALA „A”
Sesji przewodniczą: Prof. dr hab. med. Czesław Wójcikowski, Prof. dr hab. med. Marek Durlik

13:50-14:15 Prof. dr hab. med. Czesław Wójcikowski – emerytowany profesor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Gdańsk – „Współczesne możliwości diagnozowania prewencji i leczenia chorych na cukrzycę.”
14:15-14:40 Dr n. med. Jacek Chojnowski – Katedra Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny, Ciechocinek –
14:40-14:50 Mgr Halina Jurkowska – Biolit Europe – „Wpływ kompleksu mikrobioty i bioaktywnych białek serwatkowych na leczenie i rehabilitację osób z chorobami cukrzycy układu pokarmowego i immunologicznego.”
14:50-15:05 Dr n. biol. Andrzej Kołakowski –Avet Pharma Sp. z o. o. – „Rola suplementów diety w życiu diabetyka.”
15:05-15:15 Agata Wójcik „Witamina B12 - brakujący element w terapii diabetyka.”
15:15-15:25 Zbigniew Bańkowski - Firma Alfa – „Olej lniany-motorem rozwoju cywilizacji.”
15:25-15:35 Grzegorz Banaszak Znaczenie i rola magnezu dla organizmu człowieka , związek miedzy ryzykiem cukrzycy a niedoborem magnezu.

Sesja IIIA: „Powikłania w cukrzycy”
Sesja dla pacjentów, SALA „A”
Sesji przewodniczą: Prof. dr hab. med. Anna Noczyńska, Dr n. med. Ewa Kostrzewa-Zabłocka

15:45-16:05 Prof. dr hab. med. Anna Noczyńska – Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego UM, Wrocław – „Które powikłanie u chorego na cukrzycę jest bardziej niebezpieczne - niski czy wysoki poziom glukozy?”
16:05-16:30 Dr n. med. Ewa Kostrzewa-Zabłocka – Poradnia i Ośrodek Edukacji Diabetologicznej, Chełm – „Profilaktyka przeciwnadciśnieniowa.”
16:30-16:45 Lek. med. Marek Roszkiewicz – Klinika Dermatologii CSK MSWiA, Warszawa – „ Zmiany skórne w cukrzycy.”
16:45-17:05 Lek. med. Iwa Jonik – Oddział Anestezjologii, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Warszawa – "Cukrzyca- czego nie wiemy?"

Sesja IIIB: „Nowe możliwości w leczeniu cukrzycy”
Sesja wspólna, SALA „B”
Sesji przewodniczą: : Prof. dr hab. n. med. Roman Junik, Lek. med. Piotr Sobolewski

15:40-15:55 Lek. med. Piotr Sobolewski – Klinika Dermatologii CSK MSWiA, Warszawa – „ Zmiany skórne w cukrzycy.”
15:55-16:25 Prof. dr hab. n. med. Roman Junik – Kierownik Katedry Endokrynologii i Diabetologii Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz – „Inhibitory SGLT-2”
16:25-16:50 Prof. dr hab. med. Marek Durlik – Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie – „Przeszczepianie trzustki w leczeniu cukrzycy.”
17:15 Ogłoszenie wyników Konkursu na Najlepszy Produkt DIABETICA EXPO 2018 (werdykt Komisji Konkursowej). Konkursy z ATRAKCYJNYMI NAGRODAMI dla Uczestników Sympozjum i Forum – Sala „A”
17:30-19:30 Zwiedzanie Torunia z Przewodnikiem
17:30-20:00 Wyjazd autokarem spod Hotelu Filmar do Sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu
18:00-20:00 Zwiedzanie z Kustoszem Sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II
20:15 Uroczysty Wieczór dla Wykładowców, Uczestników oraz Wystawców – Restauracja Hotelu Filmar**** w Toruniu, ul. Grudziądzka 45

22 września 2018 roku (sobota)

Sesja IVA: „Otyłość”,
Sesja dla pacjentów, SALA „A”
Sesji przewodniczą: Dr n. farm. Jerzy Jambor, Mgr Hanna Zych-Cisoń

9:00-9:20 Dr n. farm. Jerzy Jambor – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Komitetu Zielarskiego – „Fitofarmakologiczne wspomaganie leczenia nadwagi i otyłości.”
9:20-9:30 Dr n. med. Leszek Marek Krześniak – Gamma TECH – ”O bakteriach sprzyjających odchudzaniu leczeniu cukrzycy”
9:30-9:50 Mgr Hanna Zych-Cisoń – V-ce Przewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego, Gdańsk – „Własne doświadczenia w edukacji dietetycznej osób otyłych z cukrzycą.”
9:50-10:00 Mgr inż. Magdalena Gawlik – , Dietetyk – „Dolegliwości skórne w chorobach metabolicznych- jak zapobiegać i leczyć?”
10:00-10:10 Dr inż. Włodzimierz Lewin – JJW Sp.j. – "PREWENCJA CHORÓB STÓP DIABETYKA profilaktyczne skarpetki DEOMED”
10:10-10:20 Mgr inż. Władysław Fediuk –Przedsiębiorstwo Innowacyjno- Wdrożeniowe ”IMPULS” – ”Projekt Wspierania Diabetyków.”
10:20-10:45 Dr n. med. Anna Korzon-Burakowska – Zakład Prewencji i Dydaktyki,Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii GUM, Gdańsk – „Neuropatia - niedoceniane powikłanie cukrzycy.”
10:45-10:55 Prezentacja Firmy Weorwag
10:55-11:05 Zbigniew Bańkowski – Firma Alfa – „Olek kokosowy-błogosławieństwo czy klątwa.”

Sesja IVB: „Otyłość i jej powikłania ”
Sesja wspólna, SALA „B”
Sesji przewodniczą: Prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska, Dr hab. n. o zdr. Dr n. med. Dorota Szostak-Węgierek

9:00-9:30 Prof. dr hab. n. med. Alina Borkowska – Katedra Neuropsychologii Klinicznej Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz – „Dysfunkcje neuropsychiatryczne w zespołach metabolicznych .”
9:30-10:00 Dr Lucyna Pachocka – – Instytut Żywienia i Żywności, Poradnia Chorób Metabolicznych, Warszawa – – „Ocena stanu odżywienia kobiet z ZM przed i po zastosowaniu terapii dietetycznej.”
10:00-10:30 Dr n. med. Magdalena Białkowska – Instytut Żywienia i Żywności w Warszawie – „Pozytywne i negatywne skutki redukcji masy ciała.”
10:30-11:00 Dr hab. n. o zdr. Dr n. med. Dorota Szostak-Węgierek – Kierownik Zakładu Żywienia Człowieka, Wydział Nauki o Zdrowiu UM, Warszawa – „Czy sposób żywienia ma wpływ na ryzyko cukrzycy typu II?”
11:10-12:00 Ogłoszenie Plebiscytu Publiczności na Najlepszą Firmę Branży Diabetologicznej Roku 2018, Najlepszy Produkt Diabetologiczny Roku 2018 oraz Najlepszy Produkt na Otyłość Roku 2018. Konkursy z nagrodami dla uczestników. SALA "A"
12:00-13:00 Przerwa obiadowa.

Sesja V: „Pacjenci dla pacjentów”
Sesja wspólna, SALA „B”
Sesji przewodniczą: mgr Anna Śliwińska, mgr Beata Stepanow

13:00-13:10 Konkursy z nagrodami dla uczestników. –
13:10-13:30 Mgr Beata Stepanow – Prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej – „Edukacja diabetologiczna w systemie opieki zdrowotnej - Gdzie? Z kim? Jak?”
13:30-13:50 Kinga Ochocka-Wasilewska – Fizjoterapeutka, Toruń – „Medycyna estetyczna - jej rola w leczeniu otyłości.”
13:50-14:20 Paulina Borkowska – Dietetyk, Oslo – „Doświadczenia własne w stosowaniu leczenia dietetycznego w Norwegii.”
14:20-14:30 Zdzisław Lintowicz – Prezes Koła PSD, Świecie – „Amputacja czy to konieczność – oczami pacjenta praktyka.”
14:30-14:40 Eugeniusz Tworek – Prezes Koła PSD, Nowogard – „Będzie Koło.”
14:40-15:00 KONKURSY Z ATRAKCYJNYMI NAGRODAMI DLA UCZESTNIKÓW (m.in. wycieczki do ośrodków wypoczynkowych, zestawy kosmetyków, suplementy diety)
15:00 Zamknięcie Sympozjum i Forum

UWAGA! ORGANIZATORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO ZMIAN W PROGRAMIE


stat4u